Press
Back

Vd samt Vd för dotterbolag köper aktier i bolaget

Christoffer Johansson, Vd för 203 Web Group AB (publ), har under veckan köpt aktier i bolaget. Han ägde tidigare 152 aktier och ökade nu sitt innehav med ytterligare 11 627 aktier. Även Dieter Kalisch, Vd för dotterbolaget 203 Creative AB, har förvärvat aktier i koncernbolaget. Han ägde tidigare 65 161 aktier och ökade sitt innehav med ytterligare 1 100 aktier.