Press
Back

Tidigareläggande av delårsrapport

Styrelsen i 203 Web Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – september 2011. Nytt rapportdatum är 18 november 2011, tidigare rapportdatum var 30 november 2011.