Press
Back

Tidigareläggande av bokslutskommuniké

Styrelsen i 203 Web Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för perioden januari – december 2011. Nytt rapportdatum är 23 februari 2012, tidigare rapportdatum var 29 februari 2012.