Press
Back

Tecknar analysavtal med Axier.se

Som ett led i sin satsning på ökad kommunikation med sina aktieägare har 203 Web Group AB (publ) tecknat ett löpande avtal med det oberoende analysföretaget Axier.se.

“Mindre bolag lider oftast av att det saknas analyser av dem. Det är sällsynt förekommande att de stora analyshusen väljer att titta närmare på bolag som noteras på NGM, First North eller Aktietorget. Vi ser att uppmärksamheten kring vår aktie har ökat då informationen om vår verksamhet blivit mer tillgänglig. För oss är det ett sätt att synas samtidigt som vi ser till att nå ut till en bredare allmänhet. Våra befintliga aktieägare gynnas av att de tillhandahålls en mer djupgående information som är objektiv”, säger Andereras Friis, VD på 203 Web Group.

Enligt avtalet är det Axier.se som självständigt väljer vad som skrivs och publiceras, vilket sätter en ännu hårdare press på 203 Web Group. Analyserna kommer att publiceras i Axiers olika nyhetsbrev och även finnas tillgängliga på Aktietorgets hemsida samt på bolagets företagssida hos Axier.