Press
Back

Spridningsemission tecknad till 140 %


* 203 Web Groups erbjudande till allmänheten tecknades till närmare 140 %
* Över 400 nya aktieägare i bolaget
* Bolaget tillförs 14,6 miljoner kronor, före emissionskostnader

203 Web Groups spridningsemission, som genomförts i samarbete med Avanza Bank, är nu slutförd och övertecknades med närmare 40 %. Sammantaget tecknades 1 000 000 nya aktier av över 400 nya aktieägare till en teckningskurs om 14,60 kronor. Detta innebär att bolaget tillförs 14,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Antal utestående aktier och röster i 203 Web Group uppgår efter nyemissionen till 16 351 949. Syftet med nyemissionen var att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt ytterligare stärka bolagets finansiella ställning.

- Jag vill passa på att hälsa alla våra nya aktieägare varmt välkomna! Det är väldigt kul att se att intresset för vår aktie är så stort. Vi kommer använda kapitalet till att lägga i ytterligare en högre växel i vidareutvecklingen av MyTaste, vilket bäddar för en händelserik tid framöver, säger 203 Web Groups Vd Christoffer Johansson.