Press
Back

Reviderad prognos p.g.a. gäldenärs begäran om rekonstruktion

Mediaact AB, som har haft hand om annonsförsäljningen på de av PRODUKTION203 Media AB ägda webbplatserna AllaAnnonser.se, Matklubben.se och Hittarecept.se, har den 13 juli 2011 skickat in en begäran om rekonstruktion till Stockholms Tingsrätt.

PRODUKTION203 Media AB har en utestående förfallen fordran till Mediact AB på 880 000 SEK. Styrelsen har i dagsläget ingen vetskap om hur mycket av beloppet som kommer att återbetalas.

För inkomståret 2011 sattes en prognos på 3 MSEK i vinst. Beroende på utfallet i ärendet kommer ett eventuellt inkomstbortfall att påverka företagets resultat negativt. Företagets verksamhet kommer eventuellt att påverkas i den mån att det kommer ta lite längre tid att driva igenom planerade lanseringar. I övrigt kommer den dagliga driften ej att påverkas.

PRODUKTION203 Media AB har kommit långt i förberedelserna med att starta ett koncernägt säljbolag som ska ha hand om all annonsförsäljning på företagets webbplatser. Planerat startdatum för det nya säljbolagets verksamhet är den 1 september 2011.

Genom att starta ett eget säljbolag kommer 100 % av annonsintäkterna hamna hos företaget. Vilket i sin tur kan balansera upp det intäktsbortfall som eventuellt orsakas av Mediaact AB:s rekonstruktion.

Styrelsen inväntar ytterligare information från Tingsrätten innan man uttalar sig vidare om rekonstruktionens påverkan på koncernens resultat.