Press
Back

PRODUKTION203: Stämmokommuniké

På extra bolagsstämma den 12 oktober 2011 fattades bl.a. följande beslut

• Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsnamn till 203 Web Group AB (publ)

• Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att välja in Allan Voreck som ordinarie styrelseledamot

• Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen §1 enligt följande: ”Bolagets firma är 203 Web Group AB (publ).”

Stämman och styrelsen vill även passa på och tacka Andreas Nissen för sin insats i styrelsen