Press
Back

PRODUKTION203: PRODUKTION203 Media AB (Publ) presenterar idag sin kvartalsredogörelse för tredje kvartalet 2010

Januari – september 2010

* Koncernens omsättning proforma 8 895 tkr

* Koncernens rörelseresultat proforma -622 tkr

Väsentliga händelser under perioden
FindAds AB har under september månad namnändrat till PRODUKTION203 Media AB (Publ), samt via ett omvänt förvärv gått samman med Produktion 203 AB.

Koncernmoder är PRODUKTION203 Media AB, org nr 556573-5148

Ett resultat av höstens samgående mellan FindAds och PRODUKTION203 är att den internationella söktjänsten för begagnade objekt – Wakazaka – successivt har börjat bytas ut mot den mer intäktsdrivande tjänsten Gadyet. Detta arbete är pågående.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Koncernen har gjort ett aktieägartillskott till intressebolaget AllaAnnonser Sverige AB motsvarande 200 000 SEK för att säkerställa likviditeten i bolaget.

Matklubben.se blev utsedd till Sveriges näst bästa matsajt av branschtidningen Internetworld.

Bolaget har efter perioden fortsatt att växa organiskt och har löpande fört samtal med olika bolag gällande tillväxt via förvärv.

Antalet utestånde aktier per den 30 september 2010 var 9 600 000 st.

Bilaga: Kvartalsredogörelse P203 Q3 2010.pdf