Press
Back

PRODUKTION203: PRODUKTION203 förvärvar samtliga aktier i AllaAnnonser Sverige AB

Styrelsen i PRODUKTION203 Media AB (publ) har beslutat att förvärva 50% av aktierna i intressebolaget AllaAnnonser Sverige AB, organisationsnummer 556668-3701, av Andreas Nissen för SEK 4.581.818.

AllaAnnonser Sverige AB blir därefter ett 100% helägt koncernbolag.

Förvärvet sker genom att styrelsen utnyttjar det bemyndigande som gavs på en extra bolagsstämma den 6 september och emitterar 960.000 aktier med en teckningskurs om SEK 3:50 per aktie som betalning. Styrelsen kommer att sammankalla till en extra bolagsstämma där huvudägarna Jonas Söderqvist och Andreas Friis kommer att rösta för att utgivning av ytterligare 349.091 aktier med en teckningskurs om SEK 3:50 som slutbetalning för aktierna i AllaAnnonser Sverige AB.

Affären innebär en utspädning av bolagets aktier på motsvarande 12 %. Efter utspädningen kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 10.909.091. Aktiekapitalet ökar med SEK 654.546 från SEK 4.800.000 till SEK 5.454.546 och överkursfonden med SEK 3.927.272 efter genomförda emissioner. Förvärvet är villkorat med den nyemission som skall röstas igenom vid nästa bolagsstämma.

Andreas Nissens innehav i PRODUKTION203 Media AB (publ) kommer därefter att uppgå till 1.309.091 aktier, vilket motsvarar 12% av kapital och röster efter genomförda emissioner. Jonas Söderqvist och Andereas Friis kommer att ha fortsatt aktiemajoritet i bolaget.

AllaAnnonser Sverige AB driver webbtjänsten www.allaannonser.se som är en söktjänst för begagnade objekt. Tjänsten är väletablerad med ca 300.000 unika webbläsare per vecka. Under år 2009 omsatte bolaget 6,4 MSEK med positivt resultat på drygt 1 MSEK.

Genom att ta full kontroll över AllaAnnonser Sverige AB kan PRODUKTION203 Media AB (publ) omfördela resurser och utveckla tjänsten ytterligare. En omfattande uppdatering av webbplatsen kommer att släppas redan i början av 2011. Bättre sökfunktionalitet och en ordentlig ansiktslyftning borgar för att stärka dess position ytterligare på den svenska sökmarknaden.

Bolaget befinner sig dessutom mitt uppe i en spännande utlandslansering. Gadyet, den internationella varianten av AllaAnnonser, finns för närvarande i fem länder. Ett samgående genom omvänt förvärv med FindAds AB tidigare i år innebar att även deras internationella sökmotor Wakazaka kontrolleras av PRODUKTION203 Media AB (publ). Wakazka finns i ytterligare fyra länder, varav tillväxtmarknaderna Ryssland och Kina är de mest intressanta.

Satsningen på den internationella marknaden kommer att intensifieras under 2011. Bolagets styrelse är enig om att det finns en enorm tillväxtpotential för den mer intäktsdrivande Gadyet – och med egen aktiemajoritet kan man nu på allvar börja utnyttja denna tillsammans med den befintliga teknik och marknadskunskap tidigare FindAds AB redan tillförskaffat sig med Wakazaka.