Press
Back

PRODUKTION203: Överträffar högt satta försäljningsmål

I juli 2011 meddelade PRODUKTION203 Media AB (publ) att bolaget per den 1 september 2011 skulle starta ett eget försäljningsbolag för att ersätta den annonsförsäljning som tidigare skötts genom det externa säljbolaget Medicacta AB som begärts i rekonstruktion.

Redan efter en månad har det visat sig att beslutet var korrekt och det nya säljbolaget 203 Media AB har överträffat den högt satta budgeten som styrelsen satt upp för bolaget. Det initiala försäljningsmålet var att 203 Media AB skulle uppnå en försäljning som låg i linje med den som Mediacta AB tillförde koncernen – det har emellertid visat sig att detta mål var för lågt satt. Det nya säljbolaget kunde första månaden rapportera en försäljning som var dubbelt så hög som den som Medicacta AB klarat av att uppbringa.

Genom att ta in försäljningen in-house har PRODUKTION203 Media AB (publ) tagit full kontroll över alla delarna i värdekedjan och ökat koncernens marginaler då PRODUKTION203 Media AB (publ) inte längre behöver betala några försäljningsprovisioner till externa parter.

Styrelsen har valt att inte kommentera koncernens resultat i övrigt, men denna ser ljust på framtiden.

“Under vecka 40 omnämndes PRODUKTION203 Media AB (publ) i en artikel i Dagens Industri, där det gick att läsa att vårt bolag var en av de få aktier som haft en positiv kursuppgång under 2011. Att våra ägare har kunnat glädjas åt att PRODUKTION203 varit en av årets bästa aktier med en kursuppgång om 75 procent på året ser vi som positivt, men vi vill ännu hellre leverera långsiktigt positiva resultat. Vår försäljning visar att vi trots den oroliga konjunkturen gör detta” säger Andereas Friis, VD för PRODUKTION203 Media AB (publ).