Press
Back

PRODUKTION203: Andreas Nissen avgår som styrelseledamot p g a sjukdom

PRODUKTION203 Media AB (publ) 556710-8757, meddelar härmed att ordinarie styrelseledamot Andreas Nissen har valt att avsäga sig sitt uppdrag och avgå som ledamot på grund av sjukdom. Bolaget kommer kalla till extra bolagsstämma när datum för denna är satt.

Styrelsen önskar Andreas Nissen ett snabbt tillfrisknande.