Press
Back

myTaste i 11 nya länder

Under de senaste veckorna har myTaste lanserats i 11 nya länder. Totalt finns sajten nu i 48 länder. De nylanserade marknaderna består av Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Marocko, Tunisien, Vitryssland, Ukraina, Algeriet, Filippinerna och Indonesien.

Under december nådde myTaste ca 1,7 % av det totala antalet internetanvändare på de 48 aktiva marknaderna. På de sex mest mogna marknaderna där sajten har varit etablerad längst nås mellan 15- 25 % varje månad. Trafiken på samtliga marknader visar på stadig fortsatt tillväxt. Det totala antalet internetanvändare på dessa marknader omfattar över 2,1 miljarder människor, varav de 11 nya länderna står för drygt 286 miljoner användare.

- Vi har ännu bara tagit ett litet steg mot vår vision, både trafik- och intäktsmässigt. Även om vi i dagsläget är en av de absolut största mataktörerna i världen när det kommer till trafik har vi endast skrapat på ytan av den trafik vi kan uppnå med myTaste, säger 203 Web Groups VD Christoffer Johansson.

Majoriteten av de nya marknaderna är utvecklingsländer där internetpenetrationen är under ständig utveckling. I dagsläget ligger internetpenetrationen mellan 15-55 % i dessa åtta utvecklingsländer, men kommer med all sannorlikhet att öka stadigt under de kommande åren. Detta i kombination med en växande medelklass och därmed expanderande marknad för digital annonsering gör att dessa marknader är mycket attraktiva på lång sikt. Här har myTaste, genom att vara en av de första kvalitativa matsajterna på marknaden, goda möjligheter att inta en stark position snabbt i takt med att internetmarknaden mognar. Tidigare exempel på detta kan ses på exempelvis den polska markanden, där myTaste på knappt ett och ett halv år gick från nylanserad sajt till att vara landets ledande och största matsajt.

På de tre mer välutvecklade marknaderna, Japan, Sydkorea och Singapore, är internetpenetrationen betydligt högre (uppgår till 74-84 %, kan ställas i jämförelse mot Sveriges 94%). På sådana marknader kan det i regel ta lite längre tid att inta en ledande position, men däremot erbjuds ett högre snittpris för annonsering redan från start. På så sätt är kombinationen mellan de två typerna av marknader att föredra, då man på kan kombinera kortsiktig och långsiktig lönsamhet.