Press
Back

myTaste: 32 miljoner besökare i september (+39% YoY)

Antalet besökare på myTaste uppgick till 32 miljoner globalt under september, vilket är en uppgång med drygt 39 % jämfört med samma period föregående år. Medlemsantalet fortsatte samtidigt sin stabila tillväxt och passerade under perioden 6,5 miljoner. Ett tekniskt fel i början av månaden uppskattas ha påverkat besökarantalet negativt med ca 2 miljoner.