Press
Back

Korrigering emissionskurs gällande slutbetalning Receptindex i Sverige AB

I tidigare pressrelease gällande slutbetalningen av Receptindex i Sverige AB angavs emissionskursen till 8,50 kr, korrekt kurs ska vara 8,00 kr. Antal nyemitterade aktier är dock oförändrat vilket innebär att tidigare kommunicerade utspädningseffekter ej påverkas.