Press
Back

Kopplar greppet om Matklubben.se genom förvärv av resterande aktier i Matklubben i Sverige AB

203 Web Group AB (publ) förvärvar genom koncernbolaget Produktion 203 AB resterade 45 % av aktierna i Matklubben i Sverige AB. Därmed kopplas ett tydligare grepp om framgångssajten www.matklubben.se som blivit en central ingrediens för 203 Web Groups framgång.

Den 22 april avtalades om förvärv av minoritetens andel av aktierna i Matklubben i Sverige AB. Säljare av aktierna är MarketMaker Norden AB som erhåller en total köpeskilling för aktierna om 4 750 000 kronor. Ersättningen har avtalats som en kombinationsaffär av nyemitterade aktier och kontanter och förväntas vara klar senast 1 augusti 2012. Av köpeskillingen kommer minst 2 950 000 kronor att erläggas med kontanta medel och 675 000 kronor med nyemitterade aktier, där värdet på aktierna har satts till 4,5 kronor per aktie. Resterande del motsvarande 1 125 000 kronor kommer att regleras antingen med kontanta medel eller med nyemitterade aktier vars värde bestäms av den framtida kursutvecklingen.

- “Med detta förvärv kan vi förverkliga alla de spännande planer vi har för Matklubben.se på ett snabbare och konsekventare sätt. Dessutom kan vi nu ta del av 100 % av intjäningen från bolaget. Det känns mycket tillfredställande att i framtiden vara ensam ägare av denna succésajt, säger Andereas Friis”, VD för 203 Web Group AB (publ).

Matklubben.se är med sina drygt 757 000 medlemmar och över 90 000 unika recept Sveriges största användargenererade matsajt. Sajten rankas sedan flera år tillbaka bland de 100 bästa sajterna enligt affärstidningen Internetworlds årliga ranking över Sveriges bästa webbplatser och är en toppsajt inom matsegmentet för det så kallade KIA indexet, den officiella mätvalutan för svenska webbplatser (www.kiaindex.net).

Affären är villkorad av årsstämmans godkännande av en riktad emission av aktier som ingår i uppgörelsen. Grundarna och huvudägarna i 203 Web Group AB (publ) har ställt sig positiva till uppgörelsen och förbundit sig att rösta för emissionen. Fullständiga beslutsunderlag inför den riktade emissionen presenteras i samband stämmokallelsen.c