Press
Back

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i 203 Web Group AB (publ), som hölls kl 11.00 den 24 oktober 2013 på Birger Jarlsgatan 6, beslutades följande: