Press
Back

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i 203 Web Group AB (publ) som hölls den 29 december 2014 fattades följande beslut: