Press
Back

Investerar ytterligare i Shopello

203 Web Group AB (publ) investerar genom dotterbolaget 203 Brands AB 1 500 039 kr i Shopello International AB via nyemission och ökar därmed sitt aktieinnehav med 243 aktier vilket motsvarar 9,38 % i bolaget. Dessutom har 203 Web Group avtalat om att förvärva 18,18 % av Shopello International AB via apportemission om 2 000 000 kr med aktier i 203 Web Group. Koncernen kommer efter transaktionerna att äga totalt 79,56 % i Shopello.

- Vi tror starkt på Shopello och ser det som vår absolut största satsning efter myTaste. Affärsmodellen är bevisat lönsam och dessutom väldigt skalbar vilket gör konceptet perfekt att etablera på en global marknad. I Sverige har omsättningen ökat med 126 % från fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år och kurvorna därefter fortsätter att peka uppåt. Under första kvartalet 2014 har vi påbörjat Shopellos resa utanför Sveriges gränser med lansering i Norge och Brasilien och vi har stora planer på ytterligare expansion kommande period, säger 203 Web Groups VD Christoffer Johansson.

Shopello i Sverige består dels av den egna sajten Shopello.se och dels av ett API för samarbetspartners att nyttja i sina egna miljöer. Själva sajten fungerar som en sökmotor för produkter på internet och listar över 4 miljoner varor från cirka 360 webbutiker. Shopello.se är därför ett perfekt val för den som vill få översikt över webbutikernas samlade utbud. Genom Shopellos API erbjuds även andra aktörer att ta del av tekniken och på det sättet integrera smarta sök- och shoppinglösningar på sina sajter.

Apportemissionen är villkorad av årsstämmans godkännande. Grundarna och huvudägarna i 203 Web Group har ställt sig positiva till uppgörelsen och förbundit sig att rösta för emissionen. Fullständiga beslutsunderlag inför den riktade emissionen presenteras i samband stämmokallelsen. Affären är en närstående transaktion.