Press
Back

Internet går om dagspressen 2013 och reklammarknaden når rekordnivåer enligt IRM

En färsk pressrelease daterad den 24 maj från IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) visar att den samlade reklamen på internet kommer att omsätta mer pengar än dagspressreklamen under 2013. Totalt förväntas reklammarknaden öka 1,4 procent under 2012 och 2,8 procent under 2013. Reklammarknaden har under de senaste åren sett en förflyttning från tryckta medier till Internet, något som nu resulterar i att den samlade Internetreklamen förväntas omsätta mer än den samlade dagspressreklamen under helåret 2013.

TV-reklam, som trotsade förväntningarna och ökade under första kvartalet, kommer att omsätta mer än 6 miljarder kronor redan under 2012. Det är den allt starkare allmänekonomin som gör att reklammarknaden kommer att växa under de närmsta två åren. Därmed förväntas reklammarknaden sätta nya rekord under både 2012 och 2013 i löpande priser räknat.

IRMs analyschef Tobias Hedström pekar i ett uttalande från den 24 maj på en fortsatt överflyttning från de tryckta medierna under perioden till förmån för Internet- och TV-reklam.

“Dessa typer av undersökningar och marknadsmeddelanden från tunga branschföreträdare stärker den trend vi själva märker av. Det känns spännande att internet fått den slagkraft och tillväxt många pratat om i flera år. Att internet går om dagspress gällande annonsering under 2013 är historiskt och kommer att leda till många spännande år framöver för 203 Web Group som nästa generation mediehus på nätet”, säger Andereas Friis, VD 203 Web Group.

För fullständig pressrelease från IRM:

http://www.irm-media.se/pdf_public/pressmeddelande_maj_prognos_2012.pdf