Press
Back

Info om aktielån i samband med nyemission

De nya aktier som tillkommer genom förra veckans nyemission i 203 Web Group kommer för att möjliggöra tidigare handel med nya aktier tillsvidare överföras till de nytillkomna aktieägarna med hjälp av aktielån. Totalt rör det sig om 1 miljon aktier och dessa lånas ut räntefritt av de två storägarna Andereas Friis och Henrik Kvick AB. Aktielånet kommer i sin helhet att återföras så fort de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket.