Press
Back

Henrik Kvick blir ny styrelseordförande

Styrelsen för 203 Web Group har beslutat att tillsätta en ny ordförande. Vid det senaste kontituerande styrelsemötet beslutades att låta Henrik Kvick, som nyvald ledamot, tillträda som styrelsens nya ordförande. Tidigare ordförande Jonas Söderqvist sitter kvar i styrelsen, men nu som ledamot och vice ordförande.

 

Henrik Kvick är en framstående entrepenör på den svenska internetmarknaden med lång tidigare erfarenhet av digital media. Styrelsen ser därför stor potential i att ha honom på en ledande post och är mycket positiva till vad det kommer medföra för styrelsens fortsatta arbete. Styrelsen ser dessutom optimistiskt på att få in krafter utifrån bolaget för att kunna se på verksamheten ur nya vinklar.

 

Henrik Kvick valde i mars tidigare under året att gå in med nytt kapital i 203 Web Group då han ansåg att bolaget hade stor tillväxtspotential och goda framtidsmöjligheter. Styrelsen föreslog då att genomföra en riktad nyemission om 4 000 000 aktier till ett värde av 12 800 000 SEK till förmån för Henrik Kvick AB, vilket fastställdes på bolagsstämman den 1 juni 2012. För bolaget innebär detta stora möjligheter för tillväxt och effektivisering som redan inneburit en rad positiva moment i utvecklingen av koncernen.

Henrik har en branscherfarenhet och ett kontaktnät som är ovärderligt för oss som digitalt mediahus. Det är därför väldigt roligt att ha honom som vår styrelseordförande då vi tror att det kommer bidra till en positiv utveckling i många avseenden. Det känns dessutom roligt att han investerat en betydande summa i bolaget, då det visar på att han verkligen tror på verksamhetens framtid, säger tidigare ordförande Jonas Söderqvist.