Press
Back

Förvärvet av Bodegashop.com har avbrutits

Den 27 oktober 2014 offentliggjorde 203 Web Group att bolaget träffat ett avtal om förvärv av den spanska vinbutiken Bodegashop. I samband med förvärvets slutförande har ett antal omständigheter rörande Bodegashop inträffat som haft till följd att intäkterna i Bodegashop fallit kraftigt. 203 Web Group är av uppfattningen att dessa omständigheter är av bestående karaktär. Utöver detta har också ett antal väsentliga avvikelser från den dokumentation som låg till grund för förvärvet upptäckts. Utredningen visar bland annat på en rad grova felaktigheter i bokföringen. 203 Web Group har därför avbrutit förvärvsprocessen. Säljarna har därvid riktat krav mot bolaget om att förvärvsprocessen ska fullföljas, vilket bestridits av 203 Web Group.