Press
Back

Flaggningsmeddelande i 203 Web group

Det totala antalet aktier i 203 Web Group AB (publ.) har ökat från 11 201 949 st till 15 351 949 st som följd av en riktad nyemission beslutad vid bolagsstämman den 1 juni. Den nya aktieägaren och styrelseordföranden Henrik Kvick har av dessa aktier förvärvat 4 000 000 st via sitt bolag Henrik Kvick AB, vilket ger honom en ägandeprocent om 26,06 %.

Jonas Söderqvist kommer att ha kvar sin andel om 4 342 659 aktier, vilket nu betyder att han kommer äga 28,29 % av aktierna och rösterna i bolaget. Jonas Söderqvist är styrelseledarmot och vice styrelseordförande i 203 Web Group AB (publ.).

Andereas Friis kommer med sina bestående 3 865 901 aktier att äga 25,18 % av aktierna och rösterna i bolaget. Andereas Friis är VD i 203 Web Group AB (publ.).