Press
Back

Delårsrapport januari – september 2012

 

VIKTIGA HÄNDELSER

  • Receptsökmotorn Hittarecept har under tredje kvartalet lanserats i 16 länder runt om i världen och ytterligare 3 länder sedan periodens slut. Koncernen finns idag representerad med receptsökmotorn på 28 marknader totalt. Den långsiktiga visionen är att bygga upp världens största matsajtnätverk.
  • Trafiken utomlands har ökat med drygt 480 % sedan januari och uppgår nu till över 1,8 miljoner besökare i veckan. Avtal har slutits med två utländska säljbolag för att successivt börja driva intäkter på den kraftigt ökande trafiken.
  • Koncernens totala trafik uppgår i dagsläget till över 3,4 miljoner besökare i veckan, vilket är en ökning med över 120 % sedan årets början.
  • Under september lanserades den nya shoppingsökmotorn Shopello.se. I likhet med de flesta av koncernens sajter har Shopello.se en skalbar och automatgenererad sajt- och intäktsmodell vilket gör den multinationellt applicerbar inom en snar framtid.
  • Styrelsen beräknar att utvecklingskostnaderna för kvartalet uppgår till 2 MKR. Av dessa har 1 060 TKR aktiverats.

 

KONCERNEN

Juli – September 2012

* Nettoomsättningen uppgick till 8 873 TKR (4 451) vilket är en ökning med 99,3 %
* Rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till – 37 TKR (1 038)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 0,00 % (23,32)
* Resultat efter skatt uppgick till – 805 TKR (194)
* Resultat per aktie uppgick till -0,05 KR (0,02)

 

KONCERNEN

Januari – September 2012
* Nettoomsättningen uppgick till 21 457 TKR (12 831) vilket är en ökning med 67,2 %
* Rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 347 TKR (1 510)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 1,62 % (11,77)
* Resultat efter skatt uppgick till – 2 102 TKR (- 563)
* Resultat per aktie uppgick till -0,14 KR (-0,05)

 

VD HAR ORDET

Vi är nöjda över att kunna presentera ännu ett kvartal som präglats av utveckling och tillväxt. Vårt huvudsakliga fokus under 2012 ligger på att vidga vår verksamhet utanför Sveriges gränser, vilket man kan konstatera att vi hittills lyckats mycket bra med. Vi har under tredje kvartalet genomfört 16 lanseringar på utländska marknader samt ytterligare 3 sedan periodens slut, vilket gör att vi idag finns etablerade på 28 marknader totalt. Vi har nu även gått in i Asien via den kinesiska marknaden, vilket öppnar många nya dörrar för vår verksamhet. Vår vision att skapa världens största matsajtnätverk känns mer och mer realiserbar för varje vecka som går.

Trafiken, som är vår absolut viktigaste måttstock, har i och med vår kraftiga expansion nära på femdubblats utomlands sedan januari. Detta är en mycket positiv utveckling, inte minst för våra intjäningsmöjligheter. Vi har slutit avtal med två utländska säljbolag som kommer att ha hand om försäljningen av annonser i respektive land, vilket kommer bli den viktigaste källan för den utländska intjäningen. Under årets andra kvartal gick trafiken på de utländska receptsajterna om den svenska och började då utgöra majoriteten av den totala trafiken i vår receptsajtnätverk, vilket var en viktig milstolpe. Idag är den utländska trafiken över tre gånger så stor som den svenska, och vi menar att utvecklingen endast har sett sin början.

Vi har gjort en rad lovande rekryteringar och flyttat in i nya kontor på Stockholms respektive Barcelonas attraktivaste adresser. Vi har även lanserat en helt ny shoppingsökmotor under namnet Shopello.se för att vidga vår produktportfölj ytterligare. Shopello.se är i likhet med de flesta av våra produkter byggd efter en skalbar och automatgenererad sajt- och intäktsmodell, vilket gör den multinationellt applicerbar inom en snar framtid.

Vi är inne i en väldigt spännande fas just nu där vi växer och utvecklas i snabb takt. Med ett hängivet och kompentent medarbetarteam i ryggen är vi laddade för att ta oss an de utmaningar som årets sista kvartal kommer bjuda på!

Andereas Friis

Verkställande Direktör

203 Web Group AB (publ)