Press
Back

Delårsrapport januari – juni 2012

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil

50 % OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH KRAFTIG TRAFIKÖKNING UTOMLANDS

Väsentliga händelser

 • En riktad nyemission har tillfört bolaget 12,8 MSEK i syfte att öka expansionstakten utomlands samt
 • genomföra nya förvärv
 • Lanseringar av sajter i 18 nya länder, trafikökning utomlands med 1 200 %
 • Matklubben i Sverige AB är numera ett helägt dotterbolag
 • Förvärv av Bilweb.se, med ett tidigare rörelseresultat på 1,5 MSEK. Verksamheten inkorporerades i
 • bolaget den 20 juni
 • Utvecklingskostnader beräknas uppgå till 2 MSEK under årets första halvår
 • Förvärv av majoriteten av andelarna i Kontosmart Aktiebolag
 • Övertagning av Gulans.se, vilken tidigare gått under namnet Eniro Köp & Sälj
 • Öppnat ett nytt kontor i Barcelona
 • Dubblerat antalet anställda under andra kvartalet
 • Utvecklingskostnader beräknas uppgå till 2 MSEK under årets första halvår

KONCERNEN
April – Juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 748 TKR (4 664) vilket är en ökning med 44,7 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till – 553 TKR (120)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -21,6 % (-0,01)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 1392 TKR (42)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 KR (0,0)

KONCERNEN
Januari – juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 584 TKR (8 380) vilket är en ökning med 50,2 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 385 TKR (472)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -10,3 % (-0,09)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 1 297 TKR (- 757)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 KR (-0,07)