Press
Back

Bonnier går in i minoritetsägd cashback-sajt

Bonnier Growth Media tillkännagav igår sin investering i cashback-sajten Refunder.se. 203 Web Group äger genom dotterbolaget 203 Creative AB närmare 12 procent av aktierna i Refunder efter Bonniers investering. En del av 203 Creatives affärsidé är att gå in som delägare i lovande nystartsprojekt med arbetstimmar som investering, vilket detta är ett gott exempel på.

- Cashback har länge varit ett stort fenomen i både USA och Storbritannien. Att Bonnier nu går in och köper upp en tredjedel av bolaget visar att vi var rätt ute när vi gjorde vår investering för snart ett år sedan, säger 203 Creatives VD Dieter Kalisch.