Press
Back

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 – KURSUPPGÅNG PÅ 145% OCH YTTERLIGARE ETT KVARTAL MED VINST

Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011.

LÄS HELA RAPPORTEN SOM PDF

KONCERNEN OKTOBER TILL OCH MED DECEMBER 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 511 tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 844 tkr
  • Resultatet uppgick till 142 tkr
  • Resultat per aktie: 0,01 kr
  • Eget kapital per aktie: 1,92 kr

KONCERNEN JANUARI TILL OCH MED DECEMBER 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 342 tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 354 tkr
  • Resultatet uppgick till -421 tkr
  • Resultat per aktie: – 0,04 kr
  • Eget kapital per aktie: 1,92 kr

Under 2010 existerade inte koncernen på det sätt som den gör nu. Av denna anledning har inga fullständiga jämförelsesiffror redovisats för detta år.

LÄS HELA RAPPORTEN SOM PDF