Press
Back

Beslut om emission gällande slutbetalning av Receptindex i Sverige AB

203 Web Group AB förvärvade bolaget Receptindex i Sverige AB i mars 2011. Köpeskillingen skulle enligt avtalet erläggas i flera steg där den sista betalningen skulle ske i mars 2015. Slutbetalningen har enligt överenskommelse med säljarna fastställts till 167 918 aktier i 203 Web Group AB. Styrelsen i 203 Web Group AB beslutade den 27 mars följdaktligen om att emittera 167 918 aktier till en kurs om 8,50 kr, vilken var fredagens stängningskurs.

Den 27 mars 2015 uppgick antalet aktier och röster i 203 Web Group till 16 445 757 samt bolagets aktiekapital till 8 222 878,50 kronor. Efter transaktionen kommer antalet aktier och röster att öka med 167 918 till 16 613 675 samt bolagets aktiekapital att öka med 83 959 kronor till 8 306 837,50 kronor. Sammantaget kommer detta medföra en total utspädningseffekt om cirka 1 procent i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.