Press
Back

Avyttring av aktier i Auctions Online AB

203 Web Group avyttrar nu, genom dotterbolaget 203 Brands AB, sina aktier i Auctions Online AB som driver auktionssajten Barnebys.se. Totalt omfattar affären 10 600 aktier till ett totalt försäljningsvärde om 1 049 400 kronor. Aktierna erhölls som en delbetalning vid ett konsultuppdrag utfört av koncernens webbyrå 203 Creative år 2011 med avsikt att senare avyttra aktierna med vinst. Att gå in som delägare i lovande nystartade projekt är en del av 203 Creatives affärsidé och en möjlighet för webbyrån att göra större affärer med arbetstimmar som investering.

- Affären med Barnebys blev mycket lönsam vilket är ett lysande exempel på att vår strategi fungerar. Att webbyrån gör den här typen av affärer gör att vi tjänar pengar på många olika sätt inom koncernen, säger 203 Creatives VD Dieter Kalisch.