Press
Back

Avtalar om förvärv av den strategiska webbyrån Atrox Creative

203 Web Group koncernen har den 18 april avtalat om ett så kallat inkråmsförvärv av Atrox Creative.

Atrox Creative är en strategisk webbyrå som ingår i Atrox Development AB. Webbyrån erbjuder sina kunder ett helhetsgrepp om deras webbnärvaro. Via ett så kallat inkråmsförvärv övertar 203 Web Group befintliga avtal, kundlistor, samt viss hårdvara som är del av Atrox Creative. 203 Web Group kommer även ha rätt att överta och anställa befintlig personal som del av affären.

Webbyrån Atrox Creative har framstående kunskap inom projekt som omfattar strategi, design, kommunikation och texter samt produktion.

”Deras långvariga kundrelationer samt beprövade affärsmodell gör att vi inom kort kan erbjuda ett slagkraftigt totalerbjudande inom strategisk webb som i allra högsta grad skapar betydande fördelar för befintliga kundstockar i båda bolaget. De kompletterar oss på ett ypperligt sätt. Våra tydligt uttalade expansionsplaner fortsätter därmed i planerad takt. Vi är givetvis väldigt stolta över att ta över duktig och kompetent personal som del av ett nytt gemensamt team hos oss på 203 Web Group”, säger VD Andereas Friis.

203 Web Group erlägger en total köpeskilling om 1 580 000 kronor för inkråmet i Atrox Creative och detta sker med kontanta medel.

Den befintliga webbyråverksamheten inom 203 Web Group kommer tillsammans med det nu förvärvade Atrox Creative ingå i ett nytt koncernbolag som troligen får namnet 203 Creative AB. Inkråmsförvärvet ska vara slutfört senast den 1 juni och som tidigare kommunicerats väntas detta förvärv bidra både till omsättning samt vinst redan innevarande räkenskapsår.

Atrox-koncernen utsågs så sent som 2011 till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Atrox Developments VD Katinka Nyberg kommer fortsättningsvis arbeta på deltidsbasis för att säkerställa en framgångsrik integration av Atrox Creative i 203 Creative AB.