Press
Back

Ackord fastställt hos tidigare samarbetspartner

203 Web Group kan idag meddela att ackordet om 25 procent gällande fordringar hos Mediacta AB har fastställts av Tingsrätten.

Stockholms Tingsrätt sammankallade till ett borgenärssammanträde den 16 februari, då borgenärerna skulle rösta gällande ett ackordsförslag. Mediacta AB erbjöd ett ackord om 25 procent av fordringsbeloppet. Koncernens utestående fordran är totalt KSEK 880 exklusive moms. De bolag inom koncernen som berörs av ackordet är Matklubben i Sverige AB, AllaAnnonser Sverige AB samt Receptindex i Sverige AB.

Styrelsen beslutade att rösta för ackordets antagande vid förestående borgenärssammanträde, via fullmakt till Hans Ödén på Ackordscentralen Stockholm AB.