Press
Back

203 Web Group utser Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant

203 Web Group AB (”203 Web Group” eller ”Bolaget”) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för aktien som handlas på First North Premier med kortnamnet 203 samt för Bolagets konvertibel 2014/2018 som från och med den 25 mars 2015 handlas på Nasdaq First North med kortnamnet 203 KV.

Som likviditetsgarant förbinder sig Erik Penser Bankaktiebolag att för egen räkning ställa köp- och säljkurser i 203 Web Groups värdepapper. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i värdepapprens orderbok. Likviditetsgarantin påbörjas den 25 mars 2015.