Press
Back

203 Web Group tar in 12,8 miljoner SEK i nytt kapital

Kapitalet banar väg för kommande expansion
Idag undertecknade styrelsen ett avtal mellan 203 Web Group AB (publ) och Henrik Kvick AB gällande en riktad nyemission till ett värde av 12 800 000 SEK. Kapitalet är främst tänkt att användas till kommande förvärv och fortsatt expansion på nya marknader.

- Jag går in i 203 Web Group eftersom jag sett den stora tillväxtpotential som finns i bolaget. Det skalbara konceptet att ta den grund som byggts upp så framgångsrikt på den svenska marknaden och applicera den internationellt har redan visat sig lönsam. Med det nya kapitalet kan bolaget göra detta betydligt snabbare och i ännu fler länder samt genomföra strategiska förvärv, säger Henrik Kvick.

Henrik Kvick bidrar inte bara med kapital, han har en branschkunskap och ett kontaktnät som ytterligare kommer underlätta framtida tillväxt. Han är sedan tidigare involverad i flera tillväxtbolag och är bland annat styrelseordförande i NetJobs Group AB – ett företag som han även grundade 2004.

Framtidslanseringar och förvärv
Målsättningen för 203 Web Group är att innan årets slut ha etablerat närvaro på ytterligare 20 nya marknader. Dels i form av rena nylanseringar av företagets sajter, och dels i form av förvärv av redan etablerade webbplatser. Den globala marknaden uppgick år 2011 till ca 2,4 miljarder internetanvändare. Internetannonseringen i Sverige omsätter under samma period knappt 6 miljarder kronor – motsvarande siffra för USA är hela 210 miljarder kronor. Bolaget ser därför en stor potential i att gå in på nya marknader.

- Vi har alltid vetat att vårt koncept fungerar och att vår affärsidé håller. Titta bara på hur vi lyckats internationellt med Hittarecept sen vi förvärvade den sajten för ett år sedan. Ett hinder har tidigare varit att det tagit tid att ackumulera tillräckligt med kapital för nya satsningar, något som nu är avhjälpt i och med Henriks intåg. Nu kan vi ta över världen på allvar, säger Andereas Friis, VD i 203 Web Group.

Information om avtalet
Vid styrelsesammanträde den 29 mars 2012 tog styrelsen beslut om att genomföra en riktad nyemission om 4 000 000 aktier till förmån för Henrik Kvick AB, förutsatt godkännande vid kommande ordinarie bolagsstämma. I avtalet förbinder sig Henrik Kvick AB, 556869-1231, att teckna samtliga 4 000 000 aktier i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, till ett värde av 12 800 000 SEK, vilket innebär en aktiekurs på 3,20 SEK per aktie. Styrelsen motiverar den riktade nyemissionen och rabatten mot dagsaktuell aktiekurs på följande sätt:

  • Styrelsen anser att det ej är rimligt att en företrädesemission till de befintliga aktieägarna kommer att inbringa samma höga teckning.
  • Styrelsen anser att en publik emission skulle ta lång tid och innebära en stor kostnad för Bolaget.
  • Bolaget har planer på att genomföra ett antal förvärv inom en snar framtid och Styrelsen anser att en riktad emission i detta läge är det bästa sättet att snabbt finansiera dessa förvärv som kommer att gynna Bolagets framtida utveckling.
  • Styrelsen anser att den kompetens och det kontaktnät som knyts till Bolaget i form av Henrik Kvick som delägare kommer att gynna Bolagets framtida utveckling.

Vidare förbinder sig huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis att rösta för emissionen vid ordinarie bolagsstämma.Styrelsen kommer då även föreslå att Henrik Kvick ska tillträda som ny styrelseordförande i 203 Web Group.