Press
Back

203 Web Group säljer Kontosmart.se

203 Web Group AB (publ) har avtalat om försäljning av verksamheten KontoSmart.se. Sajten utgör en tjänst för kollektiv upphandling av el och drivmedel och har funnits online sedan 2010. 203 Web Group förvärvade 51,46% i bolaget under april 2012 och säljer nu verksamheten enligt en marknadsmässig värdering på omsättningen. Försäljningen är ytterligare ett steg i renodlingen av produktportföljen där fokus ligger på att satsa på de delar av verksamheten som är mest lönsamma.

Transaktionen är att ses som en närståendetransaktion då köparna är delägare i bolaget sedan tidigare. Affären är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma. Grundarna

http://viagraincanada-online.com/ @ cialis forum @ acid reflux from cialis @ viagra @ what is viagra used for @ Canadian Pharmacy Online @ canadian pharmacy online @ pharmacy online @ http://cialisonline-canadian.com/

och huvudägarna i 203 Web Group AB (publ) har ställt sig positiva till uppgörelsen och förbundit sig att rösta för försäljningen. Fullständiga beslutsunderlag inför affären presenteras i samband stämmokallelsen.